La Sfida bedrijfscoaches

Creativiteit, passie en daadkracht

Leiderschap

Positieve dynamiek in organisaties is dat wat we willen?

Leidinggeven is echt niet gemakkelijk

A. Leidende principes

Onrust ontstaat wanneer er wordt getornd aan de leidende principes van een organisatie, wanneer er niet wordt voldaan aan de kernwaarden, als leiders managers blijken te zijn, als ontwikkelingsmogelijkheden onvoldoende aanwezig zijn, als onderlinge concurrentie het vertrouwen ondermijnt.

Kortom en zijn veel redenen waardoor er onrust kan ontstaan in een organisatie. Onrust betekent ook dat de focus vervaagt van het waarom, wat, hoe en waartoe van een organisatie.

Het waarom gaat over drijfveren, inspiratie, intenties en verlangen.

Het wat gaat over de bestaansgrond richting klanten

Het hoe gaat over de invulling van de uitgangspunten

En het waarom gaat over de gewenste bestemming.

B. Leidinggeven

Medewerkers in een organisatie moeten niet alleen het gevoel hebben belangrijk te zijn aan de “productiekant”, maar ook een bijdrage te leveren aan de invulling van hun eigen persoonlijk verlangen.

Waardering, vertrouwen, voldoende regelcapaciteit, ontwikkelingsmogelijkheden, veilige werkomgeving en collegialiteit zijn naast eerlijke arbeidsvoorwaarden de belangrijkste voorwaarden om ”te blijven”.

Zeker in deze tijd is binden en boeien van medewerkers erg belangrijk.

Dit betekent voor leiderschap dat je van vele markten thuis moet zijn.

Natuurlijk zijn sfeer creëren, humor, inlevingsvermogen, inzicht in drijfveren en hoe het systemisch in elkaar steekt belangrijk.

Goed leiderschap vraagt vooral ook inzicht in persoonlijk leiderschap, zoals de balans      werk~privé en het kennen van eigen patronen. Leiderschap betekent ook dat je een duidelijke visie hebt voor de korte en lange termijn en deze helder uitdraagt.

Als leidinggevende kun je invulling geven aan de basisverlangens, zoals hierboven beschreven en het is essentieel dat je als leider de leidende principes en kernwaarden uitdraagt.

La Sfida heeft in de afgelopen 26 jaar deze visie op leiderschap ontwikkeld en realiseert zich ook dat de praktijk weerbarstig is. Leiderschap moet passend zijn bij de ontwikkelingen van de organisatie, in combinatie met ontwikkelingen van de markt.

Om deze reden hebben wij geen standaard leiderschapsprogramma, maar ontwikkelen wij steeds weer maatwerk.

Delen mag!