La Sfida bedrijfscoaches

Creativiteit, passie en daadkracht

Leiderschap is het essentiële scharnierpunt voor organisatieontwikkeling

Leiderschap is steeds opnieuw een daad van vertrouwen. Vanuit je visie op de toekomst inspireer en stimuleer je en stel je korte en lange termijn doelen vast. Medewerkers willen binnen deze kaders over maximale regelcapaciteit kunnen beschikken.

Welke type leiderschap je voorkeur ook heeft, het moet passen in de beweging die de organisatie aan het maken is of zou willen maken.

Leiderschap kent vele gedaanten en uitingsvormen en om deze reden vinden wij van La Sfida dat eerst een goede analyse in de vorm van een organisatiescan noodzakelijk is, voordat je een transitie inzet.

Je kunt op voorhand niet zeggen welke leiderschapsstijl nodig is, als je bijvoorbeeld niet helder hebt:

  • Is er oog voor boven- en onderstroom;
  • Welke belangrijke ontwikkelingen van de arbeidsmarkt zich voordoen;
  • Op welke wijze er aandacht is voor binden en boeien van medewerkers;
  • Tot slot van groot belang, wat is op basis van de toekomstvisie de beoogde beweging en strategie?

Welke nieuwe informatie wordt zichtbaar vanuit de analyse, zodat een maatwerk leiderschapsprogramma kan worden ontwikkeld en uitgevoerd.

La Sfida (26 augustus 1996) heeft in de afgelopen 26 jaar een zeer brede ervaring opgebouwd. Vele kleine en grote organisaties kijken met tevredenheid terug op de resultaten van onze ondersteuning, maatwerkprogramma’s of interventies.

La Sfida biedt twee soorten leiderschapstrainingen/trajecten aan:

  1. In company, waarbij de analyse, altijd in samenwerking met de eindverantwoordelijken, leidt tot een maatwerkprogramma. Kenmerken zijn: interactief, actuele casuïstiek, passend bij de toekomst doelstellingen en zorg voor borging. Essentieel is het werken startend vanuit de top van het bedrijf met aandacht voor de urgentie & noodzaak.
  1. Open inschrijving, waarbij persoonlijk leiderschap centraal staat. Op basis van een intake met de deelnemers wordt een interactief 9-stappen programma uitgevoerd, waarbij eigen casuïstiek wordt gebruikt en er met en van elkaar wordt geleerd. Kenmerk is de directe toepasbaarheid in de praktijk.