La Sfida bedrijfscoaches

Creativiteit, passie en daadkracht

Wij werken onder andere voor

Duiker

Duiker Combustion Engineers is een gespecialiseerd ingenieursbureau en wereld marktleider op haar gebied.

De vraag is om de samenwerking, betrokkenheid en communicatie zowel voor het leidinggevend kader als de rest van de organisatie te versterken.

Eerst de directie zelf (voorbeeld-gedrag), dan het leidinggevend kader en vervolgens de rest van de organisatie.

Een mooie nieuwe uitdaging om dit in gezamenlijkheid te realiseren op basis van een scan, 360graden feedback als nulmeting en de inzet van inspirerende interactieve methodes.

logo-de-zellingen

De Zellingen is een, toonaangevende kleinschalige zorginstelling op vijf locaties.

De vraag aan ons was, hoe kunnen we het niveau van bewustwording en reflectie bij de teamleiders vergroten op het gebied van communicatie, stressreductie en persoonlijk leiderschap. Doel is met aandacht een diepere connectie met de cliënten maken.

Op basis van de vraag hebben we in samenwerking een maatwerk ontwikkelprogramma opgesteld. Het verrijken van de impact op de cliënten, een andere connectie met vrijwilligers en familieleden maken waren onderdelen hierin.

We hebben hierbij zowel o.a. NLP technieken als mBraining ingezet. Met als resultaat dat de focus nu ligt op wat er WEL mogelijk is met een grote positieve impact op het welbevinden van cliënten en medewerkers.

logo vista college

ROC de Leeuwenborgh (nu VISTA college) heeft via aanbesteding de coaching van Leiderschap ingezet.

La Sfida heeft dit traject met veel enthousiasme en persoonlijke aandacht & focus ontworpen en uitgevoerd. Met grote nadruk op persoonlijk leiderschap, motiveren en sturen van de docententeams en samenwerking tussen de leidinggevenden.

Resultaat: De samenwerking tussen de onderwijsmanagers en onderwijskundig leiders is hierdoor sterk verbeterd, waardoor er meer betrokkenheid en openheid ontstond. Dit verbeterde de resultaten binnen de teams.

ou logo

Het Team M&C verzorgt de marketing & communicatie voor alle opleidingen en faculteiten van de Open Universiteit.

De vraag voor La Sfida was hoe de samenwerking in een zeer divers samengesteld team verbeterd kan worden. Wij hebben in dit teamtraject het team gefaciliteerd door inzicht te geven in o.a. de onderlinge posities en dynamieken, de teamwaarden, procesanalyses en verbeterstappen.

Resultaat: het team levert met sterke motivatie en passie een bijdrage aan de organisatiedoelen.

Gelderland

Wij zijn door verschillende colleges in de provincie Gelderland benaderd om een impuls aan de samenwerking te geven.

Onze aanpak bestaat uit een zorgvuldige intake met alle betrokkenen, een scan van voorkeuren in gedrag en denken, teammeeting over vertrouwen en openheid, visie en strategie en de daarmee de samenwerking versterkend in belang van de burgers en gemeentebelangen.

Resultaat: meer helderheid over verschillen en overeenkomsten voorbij politieke achtergrond & missie, verdieping van de menselijke betrokkenheid en versterking van de samenwerking als fundament.

Wij verzorgen professionele coaching van regiomanagers en directeuren voor bedrijven uit de Bouw, de Zorg, ICT, Consultancy en Technologie.

We stellen gezamenlijk de leer- en ontwikkeldoelen vast. Intensieve gedragsanalyse, onbewuste patronen herkennen, systemische oorsprong bekijken, waardenonderzoek en samenwerking van denken, voelen & doen zijn belangrijke onderdelen hiervan.

Elk traject wordt in afstemming vastgesteld en heeft een sterk persoonlijk karakter.

logo De Staffing groep

Een dynamische Nederlandse top 3 speler voor recruit- en contractmanagement uit Nieuwegein. Zij stelden ons de vraag hoe de managers mee te nemen in een positieve, motiverende leiderschapsstijl in verbinding met hun professionals.

Wij hebben in nauwe afstemming een interactief programma ontwikkeld en op locatie uitgevoerd. De managers kregen toegang tot de impact van positief denken op zichzelf en hun teams.

Door het waardenonderzoek in samenwerking is de meerwaarde van openheid en betrokkenheid in de praktijk gebracht.