La Sfida bedrijfscoaches

Creativiteit, passie en daadkracht

Wij werken onder andere voor

Duiker

Duiker Combustion Engineers is een gespecialiseerd ingenieursbureau en wereld marktleider op haar gebied.

De vraag is om de samenwerking, betrokkenheid en communicatie zowel voor het leidinggevend kader als de rest van de organisatie te versterken.

Eerst de directie zelf (voorbeeld-gedrag), dan het leidinggevend kader en vervolgens de rest van de organisatie.

Een mooie nieuwe uitdaging om dit in gezamenlijkheid te realiseren op basis van een scan, 360graden feedback als nulmeting en de inzet van inspirerende interactieve methodes.

Stam en Co

Stam & Co is een aannemersbedrijf op het gebied van kabel- en leidingwerk. De vraag was om het MT te versterken, zodat het bedrijf is toegerust voor de veranderende markt.

Op basis van vraag hebben we een bedrijfsscan uitgevoerd en hebben we voor dit bedrijf een maatwerk ontwikkelprogramma opgesteld.

In samenwerking met het MT is La Sfida actief om de organisatie te optimaliseren en de samenwerking binnen het MT te versterken en de doorvertaling naar de afdelingen te maken.

Humanitas

Humanitas DMH ondersteunt en behandelt mensen met een (licht)verstandelijke beperking en/of psychiatrische problemen. Humanitas vind het belangrijk dat mensen binnen hun mogelijkheden kunnen meedoen in de maatschappij.

Een waardengedreven aanpak, waarbij de mens centraal staat, je verantwoordelijkheid neemt voor jezelf en voor anderen in de samenleving.

Een manier van denken die goed aansluit bij onze waarden. Investeren in je mensen werkt en dat weten ze bij Humanitas DMH.

Sinds 2016 werken we samen in teamontwikkeling, als teams even extra ogen en oren nodig hebben om het proces weer goed op gang te brengen. Dat faciliteren wij.

We zijn nu gestart met ons unieke en op maat gemaakte Leiderschapstraject, waarin MT en teammanagers een belangrijke stap zetten> het leidt tot betere samenwerking en verdieping van leiderschap passend bij de ontwikkelingen in zelforganiserende teams en de veranderende zorgmarkt.

Gelderland

De vraag was om een cultuur en organisatieverandering door te voeren in het kader van de invoering Wet WABO.

Het project bestond uit 8 deel-projecten. Het samenvoegen van delen van afdelingen in twee nieuwe afdelingen, inclusief front-office, ondernemerschap en klantgerichtheid.

Verantwoordelijk voor het O&F rapport. Bewegen in een politieke organisatie en afstemming met zowel de ambtelijke top, de provinciale bestuurders als de ondernemingsraad.

Veel deel projecten initiëren en begeleiden en uitvoeren, inclusief opleidingen.

Florence

Florence is een grote zorginstelling in regio Den Haag.

De vraag was om teams (vakgroepen) te begeleiden naar een uniforme aanpak. Als bedrijfscoaches hebben we daar een MT beleidsdag begeleid en zijn we aan de slag gegaan om een groot transitietraject vorm te geven, waarbij zowel op teamniveau als multidisciplinair een betere, uniforme en effectievere structuur van werken tot stand kwam.

Ondersteuning van behandelaren met accent op het ontwikkelen van professionele vaardigheden, eigenaarschap en resultaat-verantwoordelijkheid.

Ook bij de transitie van het sluiten van een locatie zijn wij zeer nauw betrokken geweest, zowel op management niveau als uitvoerend niveau (mobiliteit).

Kappersakademie

De Nederlandse Kappers Akademie is een erkende en gecertificeerde beroepsopleiding.

De NKA heeft La Sfida gevraagd om een leiderschapsprogramma te ontwikkelen.

La Sfida heeft hiervoor een programma opgesteld op basis van NLP en traint naast het MT ook de vestigingsmanagers in vaardigheden van modern leiderschap.