La Sfida bedrijfscoaches

Creativiteit, passie en daadkracht

Leiderschap

Binden & Boeien icm Leiderschap

Gisteren sprak ik twee redelijk goede voetballers. Ik ken ze vanaf hun jeugd. Ze zijn nu meer maatschappelijk actief en voetballen zeker nog.

Zij konden heel mooi aangeven, dat je op het voetbalveld kunt zien, wanneer iemand in een solistische functie actief is of meer in een functie waar teamwork belangrijk is. Ook belangrijk daarbij is de rol van de trainer. Kan hij (of zij) hier gebruik van maken bij de opstelling of het aanwerven van nieuwe spelers.

In hoeverre zal een leidinggevende (in dit voorbeeld een trainer) zoeken naar medewerkers die op hem zelf lijken (dan wel zijn geliefde speelstijl).

Zoekt hij naar voldoende diversiteit of……
En hoe zit het met motivatie, met betrokkenheid, met verbinding, met loyaliteit?
En dan ook…met wie of wat?
Moet iemand gemotiveerd worden?
Verbonden en loyaal aan de leidinggevende? Aan de organisatie? Aan zijn/haar collega’s?

Waarom is dit relevant, kun je denken, maar waar het om gaat is dat de jongere generatie van nu, het zeer belangrijk vindt dat er steeds weer ruimte is voor eigen verantwoordelijkheid en persoonlijke ontwikkeling.

Binden en boeien is voor erg veel organisaties een knelpunt. Is een hoger salaris nodig? Of zijn de aloude wetten rond motivatie, de satisfiers en dissatisfiers nog steeds volop van kracht?

Leiderschap speelt hierin een cruciale rol. En mijns inziens zijn er nog erg veel leidinggevenden, die de impact van hun gedrag en handelen niet op waarde schatten.

De leidinggevende die in deze tijd in staat is om zijn medewerkers te binden en te boeien, is spekkoper, want er zijn blijkbaar binnen de cultuur mogelijkheden voor medewerkers (de satisfiers!, maar niet zonder de dissatisfiers) die de ontwikkeling van een bedrijf positief beïnvloeden. Wie wil er nu geen betrokken en gemotiveerde medewerkers, die zich willen ontplooien?!

Zelf ben ik bedrijfskundige die is afgestudeerd op cultuur in organisaties. De afgelopen 23 jaar heb ik als partner van La Sfida in veel organisaties mogen kijken en verbeterprogramma’s mogen initiëren.  Deze verbeterprogramma’s waren niet gericht op systemen, procedures en protocollen. Deze waren gericht op modern werkgeverschap en modern werknemerschap, oftewel welke mogelijkheden heb ik als leidinggevende om mijn medewerkers te binden en te boeien en welke eigen verantwoordelijkheid en mogelijkheden hebben mijn medewerkers om hun persoonlijke ontwikkeling vorm te geven.

La Sfida tracht steeds met maatwerk organisaties EN medewerkers in beweging te brengen voor een sustainable toekomst.

Stan Baggen
Bedrijfscoach

Delen mag!